Folkdansringen Skåne

Folkdansringen Skåne

Folkdansringen Skåne är ett distrikt inom riksorganisationen Svenska Folkdansringen. Det är en ideell organisation vars verksamhet består i att studera, bevara och föra vidare den folkliga kulturen i form av folkdans, folkmusik, lekar, folkdräkter, slöjd och därmed sammanhängande seder och traditioner. Våra medlemmar är i första hand alla de som är medlemmar i de föreningar som finns i Skåne och som ingår i Svenska Folkdansringen. Det finns också direktanslutna individer.

Vi medverkar i olika programpunkter vid en mängd tillfällen under året. En stor del genomförs under sommaren med koncentration runt midsommar. Vinterhalvåret ägnas åt kursverksamhet och träning inför nästa säsong. Uppvisningar som äger rum i Skåne anordnas i första hand av de olika föreningarna, medan distriktet agerar samordnare och kanske framförallt arrangör för kurser.

Folkdansringen Skåne bildades 1924 och har idag ca 1300 medlemmar organiserade i ca 40 föreningar. Alla föreningar har inte samtliga delområden i sin verksamhet, men grunden för de allra flesta är folkdans, folkmusik och folkdräkt.

 

Vi samarbetar med