Kurser

Det som visas här nedanför är samma kalender som på kalendersidan, men filtrerad till att enbart visa våra kurser. Om kalendern här nedanför är tom, så beror det på att vi för närvarande inte har någon tillgänglig kurs-info. Under kalendern finns information om hur du anmäler dig till våra kurser samt information om vårt kursupplägg.

sep
26
lör
Dansa mera tillsammans @ Blårummet på Träffpunkt Karidal Tröskevägen 2 i Eslöv
sep 26 kl. 09:00 – 16:30

Utbildningsrådet inbjuder till kurs i dans. ”Dansa mera tillsammans ” (20-04)
Kursinnehåll En påbyggnadskurs av Dansa tillsammans, du behöver inte ha varit med i förra delen.
Kom och utforska dansen på olika sätt! I par och i grupp, genom hambo,
stigvals/bakmes och vals – denna gång både avig o rät – samt gruppdanser som både är traditionella och nyskapande!
Målgrupp Såväl instruktörer som intresserade föreningsmedlemmar i alla åldrar.
Kursen är även öppen för andra intresserade. Du behöver inte ha gått del 1 för att gå del 2.

Instruktörer Annika Emanuelsson
Spelman Mats Emanuelsson

Deltagarantal Min 16, max 40 deltagare
Kostnad Kursavgift
245 kr för medlem i Svenska Folkdansringen Skåne
310 kr för medlem i Svenska Folkdansringen
410 kr för icke medlem
Priset inkluderar morgonfika, lunch och eftermiddagskaffe.
Sista anmälningsdag 2020-09-06
Anmälan sker genom att mejla till skanekurser@folkdansringen.se
Ange deltagarnas personnr 10 siffror, namn, adress, även e-postadress, telefon, medlemstillhörighet och ev specialkost.
Betala samtidigt in avgiften till Folkdansringen Skånes bankgiro 5494-7791.

Märk inbetalningen med (20-04) Till dem som angett e-postadress skickas bekräftelse.
Frågor Ingrid Tholander, skanekurser@folkdansringen.se, Telefon: 0418-751 76
Välkommen hälsar Folkdansringen Skåne i samarbete med

Program
09.00 Morgonfika
09.15-10.45 Instruktion
10.45–11.00 Fruktpaus
11.00-12.30 Instruktion
12.30-13.15 Lunch
13.15–14.45 Instruktion
14.45–15.00 Kaffe
15.00-16.30 Instruktion och utvärdering

www.folkdansringen.se/skane

20-04 – Dansa mera tillsammans, Kursinbjudan del 1

okt
24
lör
Kurs i Slöjd @ Brunnsberga gård Gustavslundsvägen 2 i Helsingborg
okt 24 kl. 09:00 – 16:30

Halvklut, avsluta förklädsband, tillverka hyskor och hakar med mera (20-05)
Kursinnehåll Knyta och tillverka halvklut, avsluta förklädsband, tillverka hyskor och hakar. Allt
dräktarbete är välkommet, men informera i så fall så vi kan förbereda.
Målgrupp Intresserade föreningsmedlemmar i alla åldrar. Kursen är även öppen för andra
intresserade.
Instruktörer Anna Nilsson Ängelholm, Anna Månsson Malmö (båda från Utbildningsrådet,
Folkdansringen Skåne). Anita Söderlind Linderöds Folkdanslag. Anita är
skräddare med lång erfarenhet av dräktsömnad.

Deltagarantal Min 4, max 10 deltagare
Kostnad Kursavgift
325 kr för medlem i Svenska Folkdansringen Skåne
410 kr för medlem i Svenska Folkdansringen
510 kr för icke medlem
Priset inkluderar morgonfika, sopplunch och eftermiddagskaffe samt visst
material.
Sista anmälningsdag 2020-10-04
Anmälan sker genom att mejla till skanekurser@folkdansringen.se
Ange deltagarnas personnr 10 siffror, namn, adress, även e-postadress, telefon,
medlemstillhörighet och ev. specialkost.
Betala samtidigt in avgiften till Folkdansringen Skånes bankgiro 5494-7791.
Märk inbetalningen med (20-05)
Till dem som angett e-postadress skickas bekräftelse.
Frågor Ingrid Tholander, skanekurser@folkdansringen.se
Välkommen hälsar
Folkdansringen Skåne i samarbete med KULTURENS

Program
09.00 Morgonfika
09.15-10.45 Instruktion
10.45–11.00 Fruktpaus
11.00-12.30 Instruktion
12.30-13.15 Lunch
13.15–14.45 Instruktion
14.45–15.00 Kaffe
15.00 -16.30 Instruktion och utvärdering

20-05 Hantverk Kursinbjudan del 1

20-05 Kursinbjudan del 2

Kursanmälan

För att anmäla dig till en av distriktets kurser till skanekurser@folkdansringen.se. Vi skickar kursbekräftelse, i första hand till de som anmält e-postadress. Kursavgift betalas till bankgiro 5494-7791, och en anmälan ska innehålla följande:

  • Förening
  • Deltagarnamn
  • Personnummer
  • Adress inkl postnr och postort
  • Telefon
  • E-postadress
  • ev. behov av specialmat

Information om vårt kursupplägg

Folkdansringen Skåne arrangerar kurser varje termin. Målsättningen är att kurser ska arrangeras vecka 3, 6 och 9 samt vid två tillfällen under hösten. Medlemmar som vet med sig att ni ofta vill delta på kurser uppmanas därför att hålla de veckosluten öppna.

Om du vill delta i någon kurs genom din förening så kontaktar du i första hand din egen förening. Deltagande i kurserna innebär som regel att du ska vidarebefordra dina kunskaper till övriga föreningsmedlemmar. Du kan naturligtvis även anmäla dig själv direkt om du själv ska betala kursavgiften, kurserna är normalt sett öppna för alla. Ledarutbildningskurserna (kurser med flera kursdelar) är dock endast tillgängliga för medlemmar i Svenska Folkdansringen.

I de fall det anges mer än en kursavgift så är den lägre avgiften för medlemmar i Folkdansringen Skåne. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. Den är oftast satt till ca 3 veckor före kursen. Denna tid måste vi ha för att eventuellt kunna avboka gästinstruktör och lokaler utan extrakostnader. För kursdeltagare som lämnar återbud senast fyra dagar före kursen återbetalas kursavgiften med avdrag för administrationskostnader 100 kr. Vid återbud tidigare än 7 dagar före återbetalas hela kursavgiften. För anmäld kursdeltagare som uteblir från kursen återbetalas ingen avgift.