Stadgar

På den här sidan redovisas Folkdansringen Skånes stadgar samt de årsmötesprotokoll som för närvarande finns digitalt tillgängliga. Längst upp finns stadgarna, och sedan kommer mötesprotokollen årsvis i bakåtgående ordning.

Stadgar för Folkdansringen Skåne, senast reviderade 2009

Protokoll från årsmöte 2018

Protokoll från årsmöte 2017

Protokoll från årsmöte 2016

Protokoll från årsmöte 2015

Protokoll från årsmöte 2014

Protokoll från årsmöte 2013

Protokoll från årsmöte 2012

Protokoll från årsmöte 2009

Protokoll från årsmöte 2006

Protokoll från årsmöte 2001